BẢO HIỂM Ô TÔ LEXUS

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe sảy ra những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp:

✓ Đâm va, lật, đổ, rơi.

✓ Hỏa hoạn, cháy , nổ.

✓ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên.

✓ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

✓ Các rủi ro ngẫu nhiên khác và thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe, và toàn bộ các chi phí hoặc phí tổn mà chủ xe phải có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với bên thứ 3 trong trường hợp tai nạn gây ra hoặc phát sinh từ việc sử dụng xe cơ giới.

Mở rộng bảo hiểm theo yêu cầu :

✓ Thủy kích.

✓ Trộm cắp bô phận.

✓ Mới thay cũ.

✓ Chi phí kéo xe.