CÔNG NGHỆ AN TOÀN

30-06-2020

AN TOÀN TRÊN SUỐT HÀNH TRÌNH

Bất kể bạn đang ở đâu trên cuộc hành trình, sự an toàn của bạn luôn là điều quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo ra những chiếc xe sang, chúng tôi còn cam kết thiết kế nên các công nghệ giữ cho bạn và người thân luôn được an toàn trên mọi nẻo đường.

HOÀN THIỆN HÓA KHOA HỌC VỀ AN TOÀN

Trong khi các hình nộm dùng trong thử nghiệm va chạm thông thường chỉ cung cấp 119 điểm dữ liệu, chúng tôi sử dụng các mô hình số có tới hai triệu điểm. Điều này giúp đem lại hiểu biết rõ hơn về cơ thể người khi va chạm và cho phép chúng tôi phát triển nên các sáng kiến về an toàn giúp bảo vệ bạn và người thân trên mọi nẻo đường.